Kázání

Série Ezechiel - prorok živého Boha

15. 10. 2023
Ponížení a sláva Ezechielovy služby - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 1:1-6 a 22-28, 2:1-7
22. 10. 2023
Proroctví o Jeruzalému - Zdeněk Frőmel
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 4:1-17
12. 11. 2023
Pýcha dávných Féničanů a naše pýcha - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 27:1-9 a 28:1-5 a 28:11-17
19. 11. 2023
Zlomové momenty a nová naděje - Jozef Ličko
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 33:21; 34:1-15, 23 a 24