Kázání

Série Rodina (2019)

20. 1. 2019
Nenápadná smrt - Zdeněk Frőmel
Série Rodina (2019)
Verš: 1. Mojžíšova 4:1-8; Efezským 5:21-33
27. 1. 2019
Krize středního věku - Alexandr Flek
Série Rodina (2019)
Verš: Kazatel 1:2-3; List Jakubův 1:12
3. 2. 2019
Život je změna - Petr Dvořáček
Série Rodina (2019)
Verš: Římanům 12:1-3; Galatským 1:3-4