Kázání

Série Apokalypsa

9. 12. 2012
Antikrist - Petr Dvořáček
Série Apokalypsa
Verš: 2.Tesalonickým 2:1-10, Zjevení 11:15
23. 12. 2012
Nový začátek - Aleš Kratochvíl
Série Apokalypsa
Verš: Filipským 3:20-21, 1.Korinstkým 15:35, 42-54