Kázání

Série Peníze

29. 9. 2013
Peníze až na prvním místě - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Lukáš 18, 1.Timotheovi
13. 10. 2013
Jak být dobrým hospodářem? - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Přísloví, Matouš