Kázání

Série Život je šance

24. 3. 2019
Za co prodáváš svůj život? - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Marek 10:35-45
31. 3. 2019
Proměna člověka a společnosti - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Skutky apoštolské 2:32-47
21. 4. 2019
Obživen Duchem - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: 1. List Petrův 3:18-4:6