Kázání

Série Manželství 21. století

7. 2. 2016
Víc, než kus papíru - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Gen 1:26-28, Gen 2:18-25, Mal 2:10-16
14. 2. 2016
Bitevní pole - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Luk 6:27-33, Ef 4:22-32, Př 18:20-21