Kázání

Série Rodina (2018)

14. 1. 2018
Co předáváme svým dětem? - Michal Vaněk
Série Rodina (2018)
Verš: Deuteronomium 6:4-9
21. 1. 2018
Gender - sociální konstrukt? - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Genesis 1:26-28; Efezským 5:21-25; Filipským 2:5-11; Lukáš 22:24-26
28. 1. 2018
Vliv předků - Jan Valošek
Série Rodina (2018)
Verš: Exodus 34:6-7; Ezechiel 18:19-23; Římanům 8:14-17
4. 2. 2018
Duchovní růst rodiny - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Deuteronomium 6:4-12; Žalm 78:1-8