Kázání

Série Mantinely

25. 3. 2012
Proroctví - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntským 14:1-3, 20-25, 1. list Janův 4:1-6
1. 4. 2012
Jednota v různosti - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntskýn 12:12-26, Efezským 4:1-6
8. 4. 2012
Požehnání a prokletí - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Římanům 8:33-39
15. 4. 2012
Napomínání, kázeň - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Židům 12:5-13, Matouš 18:15-17
29. 4. 2012
Bible od liberalismu po fundamentalismus - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 2. Koloským 2:2-10