Kázání

Série Odvaha věřit

6. 9. 2020
Strach věřit - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Matouš 14:22-33
13. 9. 2020
Víra uzdravující nemoci - Pavel Lukáš
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 5:1-15
20. 9. 2020
Víra mění realitu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 13:14-20; Marek 11:22-24
27. 9. 2020
Víra odhodlaná trpět - Aleš Navrátil
Série Odvaha věřit
Verš: Daniel 6:11-28
4. 10. 2020
Věřit je moc k životu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Lukáš 18:36-43