Kázání

Série 40 dní s Biblí

3. 3. 2013
Není jiné jméno - Jan Asszonyi
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 4:1-12
10. 3. 2013
Vstaň a jdi - Petr Raus
Série 40 dní s Biblí
Verš: 1.Kr 19:1-16, Sk 8:26-40
17. 3. 2013
O Boží vůli a zavřených dveřích - Aleš Kratochvíl
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 16:6, Filipským 3:7
24. 3. 2013
Neboj se, mluv a nemlč - František Brückner
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 18:1-17
20. 4. 2014
40 dní s Biblí: Velikonoce - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: J 20:1-10
25. 2. 2018
3. člověk - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 1:39-55
4. 3. 2018
Pokušení - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:1-13
11. 3. 2018
Kázání - Jan Valošek
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:16-30
25. 3. 2018
Tady a teď - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 10:25-37
1. 4. 2018
Zklamání - nepřítel víry - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 24:13-35