Kázání

Série Největší příběhy

2. 11. 2014
- Jiří Lukl
Série Největší příběhy
Verš: Gen 3:1-21
30. 10. 2016
Ztracení na cestě - Vlado Karásek
Série Největší příběhy
Verš: Exodus 32:1-35
13. 11. 2016
Stát proti přesile - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Soudců 6:7-16, 7:1-14
19. 11. 2017
Samuel: Věrný život - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 3:1-10 a 12:1-5
26. 11. 2017
Saul: Polovičatost se nevyplácí - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 12:12-25 a 15:20-26
11. 11. 2018
Bitva, kterou David prohrál - John Dostal
Série Největší příběhy
Verš: 2. Samuelova 11:1-5 a 12:1-9
18. 11. 2018
Král Šalomoun - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 3:5-13
25. 11. 2018
Setkání s Bohem - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 19:1-18
22. 9. 2019
Buď realista (Elíša) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 2. Královská 6:8-23
6. 10. 2019
Usiluj o nemožné (Ezdráš a Nehemjáš) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Ezdráš 7:6-10, 9:3-7, 10:1-4; Nehemjáš 6:1-14