Kázání

Série My dva spolu a šťastně

6. 5. 2012
Žena a její poslání - Petr Dvořáček
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Přísloví 31:10-31
13. 5. 2012
Manželství jako dar - Tomáš Lásko
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Římanům 11:29
20. 5. 2012
Muž a jeho role - Josef Horský
Série My dva spolu a šťastně
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-24