Kázání

Série Překroč svůj stín

23. 5. 2021
Láska - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Skutky apoštolské 2:1-21 a 41-47
30. 5. 2021
Radost - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Nehemjáš 8:1-12
6. 6. 2021
Pokoj - Petr Dvořáček
Série Překroč svůj stín
Verš: Jeremjáš 29:11-14a
13. 6. 2021
Trpělivost a tichost - Mojmír Macháček
Série Překroč svůj stín
Verš: Efezským 4:1-7 a 22-26
20. 6. 2021
Laskavost a dobrota - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Titovi 3:4-7; Žalm 23