Kázání

Série Překroč svůj stín

23. 5. 2021
Láska - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Skutky apoštolské 2:1-21 a 41-47
30. 5. 2021
Radost - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Nehemjáš 8:1-12
6. 6. 2021
Pokoj - Petr Dvořáček
Série Překroč svůj stín
Verš: Jeremjáš 29:11-14a