Kázání

Kázající Aleš Kratochvíl

17. 3. 2013
O Boží vůli a zavřených dveřích - Aleš Kratochvíl
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 16:6, Filipským 3:7
20. 1. 2013
Šířit dobrou zprávu o Kristu - Aleš Kratochvíl
Série Betanie
Verš: Skutky 9:1-15
23. 12. 2012
Nový začátek - Aleš Kratochvíl
Série Apokalypsa
Verš: Filipským 3:20-21, 1.Korinstkým 15:35, 42-54
29. 7. 2012
Kázání - Aleš Kratochvíl
Verš: Římanům 8:12-17
11. 12. 2011
Paradoxy vánoc III. - Aleš Kratochvíl
Verš: Lukáš 1:26, Matouš 2:16-18
14. 3. 2010
Práce - Aleš Kratochvíl