Kázání

Kázající Aleš Navrátil

11. 2. 2024
Zkouška - Aleš Navrátil
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:71
21. 1. 2024
Modlitba - Aleš Navrátil
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:18, 27 a 34-37; Židům 4:12
14. 1. 2024
Novoroční záchrana - Aleš Navrátil
Verš: Koloským 1:9-14 a 3:17
5. 11. 2023
Role staršího - Aleš Navrátil
Verš: 1. Timoteovi 3:1-7; Titovi 1:5-9
8. 10. 2023
Rodina plná Ducha svatého - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: Efezským 5:15-21 a 6:1-4
17. 9. 2023
Co Bůh stvořil dobrého a jak se to zvrtává - Aleš Navrátil
Série Manželství a rodina
Verš: 1. Mojžíšova 1:26-28, 2:7-9, 2:18-25 a 3:1-21
3. 9. 2023
Žalm 23: Pastýř a Beránek - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 23
16. 7. 2023
Žalm 139: Zkoušej mě! - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 139
9. 7. 2023
Žalm 1: Veď mě! - Aleš Navrátil
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 1
2. 7. 2023
Síla odpuštění & Prokletí hořkosti, 3. část - Aleš Navrátil
Verš: 2. Korintským 5:14-21
15. 1. 2023
Přenesení do jeho království - Aleš Navrátil
Verš: Koloským 1:9-14 a 3:17
25. 12. 2022
Bůh, který se dává poznat - Aleš Navrátil
Verš: Izajáš 9:1-6; Lukáš 2:30-32
6. 11. 2022
Modlitba, která mění směr - Aleš Navrátil
Série Slovo plné radosti a ohně (knihy Jeremjáš a Pláč)
Verš: Pláč 3:21-26; Pláč 3:1-9 a 17
9. 10. 2022
O lásce - Aleš Navrátil
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:1-7 a 13; Efezským 5:1-2
11. 9. 2022
Proč bohoslužba? - Aleš Navrátil
Verš: Žalm 84:1-12
7. 8. 2022
Naše a Boží plány - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:13-17
10. 7. 2022
Zkoušky a pokušení srdce - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:12-27
3. 7. 2022
Zkoušky života - Aleš Navrátil
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 1:1-8 a 12
12. 6. 2022
Štěpánovo svědectví - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 2. Korintským 3:11-18
8. 5. 2022
Nečekané obrácení - Aleš Navrátil
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 2:14-41
24. 4. 2022
Pastorace - Aleš Navrátil
Verš: 2. Korintským 1:1-5
3. 4. 2022
666 - Aleš Navrátil
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 13 a 14:1
27. 3. 2022
Boj - Aleš Navrátil
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 12
23. 1. 2022
Zamilovanost - Aleš Navrátil
Série Dokonalá rodina?
Verš: 1. Mojžíšova 29:16-30
12. 12. 2021
Budoucnost - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Zjevení Janovo 1:4-8
5. 12. 2021
Naděje - Aleš Navrátil
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 2:21-39
12. 9. 2021
Odpuštění - Aleš Navrátil
Verš: Lukáš 7:36-50
18. 7. 2021
Kam srdce, tam oči - Aleš Navrátil
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 2:15-17
20. 6. 2021
Laskavost a dobrota - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Titovi 3:4-7; Žalm 23
30. 5. 2021
Radost - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Nehemjáš 8:1-12
23. 5. 2021
Láska - Aleš Navrátil
Série Překroč svůj stín
Verš: Skutky apoštolské 2:1-21 a 41-47
25. 4. 2021
Budoucnost - Aleš Navrátil
Série Svět podle Boha
Verš: 2. Korintským 4:16 - 5:1
4. 4. 2021
Kristovo vzkříšení a my dnes - Aleš Navrátil
Série Předpověď Velikonoc
Verš: Lukáš 24:13-27
28. 2. 2021
Čím začíná dobrá práce? - Aleš Navrátil
Série Má moje práce smysl?
Verš: Exodus 20:8-11; Genesis 2:2-3; Izajáš 58:13-14
21. 2. 2021
Úžas z Boha - Aleš Navrátil
Verš: Exodus 19:9 - 20:21
14. 2. 2021
Vy jste světlo světa! Vy jste sůl země! - Aleš Navrátil
Verš: Matouš 5:13-16; Skutky apoštolské 6:13-15
17. 1. 2021
Rodičovství a na co se připravit - Aleš Navrátil
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Efezským 4:31-32; Římanům 7:15-25
27. 12. 2020
Ohlédnutí za rokem 2020 - Aleš Navrátil
Verš: Žalm 104
20. 12. 2020
Kníže pokoje - Aleš Navrátil
Série Advent 2020
Verš: Lukáš 2:8-16; Izajáš 9:5-6
29. 11. 2020
Podivuhodný rádce - Aleš Navrátil
Série Advent 2020
Verš: Koloským 3:1-14; Izajáš 9:1-6
27. 9. 2020
Víra odhodlaná trpět - Aleš Navrátil
Série Odvaha věřit
Verš: Daniel 6:11-28
23. 8. 2020
Služba - Aleš Navrátil
Série Podobenství o nás
Verš: Žalm 84:11; Lukáš 19:11-27
18. 8. 2019
Věčná naděje - Aleš Navrátil
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 3:7-13
9. 9. 2018
Otrocká víra - Aleš Navrátil
Série Falešná víra
Verš: Galatským 4:3-7