Kázání

Kázající Bohunka Horská

18. 4. 2021
Vztahy - Bohunka Horská
Série Svět podle Boha
Verš: Matouš 22:35-40
12. 7. 2020
O dvou synech - Bohunka Horská
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 21:28-32
14. 7. 2019
Dopis sboru v Efezu - (nejen) o první lásce - Bohunka Horská
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 2:1-7; Jan 21:15-17
29. 10. 2017
O Rachab - Bohunka Horská
Verš: Jozue 2:1-22 a 6:23-25; Židům 11:29-31
9. 7. 2017
Kázání - Bohunka Horská
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1. Timoteovi 2:1-10
12. 2. 2017
Odpuštění v rodině - Bohunka Horská
Série Rodina (2017)
Verš: Matouš 18:21-35
26. 1. 2014
Duchovní aspekty manželství - Bohunka Horská
Série Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj
Verš: Píseň písní 2:1-13