Kázání

Kázající František Brückner

24. 3. 2013
Neboj se, mluv a nemlč - František Brückner
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 18:1-17
30. 9. 2012
Kázání - František Brückner
Verš: Jan 2:1-12
17. 6. 2012
Ke komu bychom šli? - František Brückner
Verš: Jan 6:52-71
22. 1. 2012
Neboj se, jen věř - František Brückner
Verš: Marek 5:36
4. 9. 2011
O lásce - František Brückner
Verš: List Římanům 13:8-14