Kázání

Kázající Jan Asszonyi

3. 3. 2013
Není jiné jméno - Jan Asszonyi
Série 40 dní s Biblí
Verš: SK 4:1-12
18. 3. 2012
1. List Janův 4:7-10 - Jan Asszonyi
Verš: 1. List Janův 4:7-10