Kázání

Kázající Jan Valošek

23. 6. 2019
Utrpení - Jan Valošek
Série Tajemství života
Verš: List Jakubův 1; Zjevení Janovo 21:3-7
11. 3. 2018
Kázání - Jan Valošek
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:16-30
28. 1. 2018
Vliv předků - Jan Valošek
Série Rodina (2018)
Verš: Exodus 34:6-7; Ezechiel 18:19-23; Římanům 8:14-17
1. 10. 2017
Boty evangelia - Jan Valošek
Série Duchovní rodičovství
Verš: Efezským 6:10-20
19. 3. 2017
Kázání - Jan Valošek
Verš: Exodus 12:1-30