Kázání

Kázající John Dostal

31. 1. 2021
Mateřství - John Dostal
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 2Tm3:12-17; Ef4:17-24; Iz66:13; Iz49:15; Ž127:3-4; Př31:26-30; Ž139:13; Deut.6:4-7; Ž78:5-7; Ž145:3-4,8,13,17,18; Př23:22-25; Ž68:5; 2K12:9; 2Tm1:5; Ef6:11-20
11. 11. 2018
Bitva, kterou David prohrál - John Dostal
Série Největší příběhy
Verš: 2. Samuelova 11:1-5 a 12:1-9