Kázání

Kázající Josef Horský

13. 1. 2013
Oslavit Boží jméno - Josef Horský
Série Betanie
Verš: Jan 17:1-6
16. 9. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: 2. List Korintským 2:1-11
22. 7. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: Jan 15:1-10
20. 5. 2012
Muž a jeho role - Josef Horský
Série My dva spolu a šťastně
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-24
26. 2. 2012
Lukáš 5:1-10 - Josef Horský
Verš: Lukáš 5:1-10
29. 1. 2012
Kázání - Josef Horský
Verš: Židům 5:11-6:1
18. 12. 2011
Kázání - Josef Horský
Verš: Matouš 1:18-2:2
11. 9. 2011
Pokoj Vám - Josef Horský
Verš: Job
20. 3. 2011
Postění se - Josef Horský