Kázání

Kázající Jozef Ličko

15. 12. 2019
Naděje jako dar - Jozef Ličko
Série Advent 2019
Verš: Efezským 1:17-20; 1. List Petrův 1:3-5; 2. Korintským 4:17-18; Římanům 8:16-18
7. 7. 2019
Nové stvoření - Jozef Ličko
Série Tajemství života
Verš: 2. Korintským 5:14-21
18. 11. 2018
Král Šalomoun - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 3:5-13
24. 6. 2018
1. List Petrův - úvod (živá naděje) - Jozef Ličko
Verš: 1. List Petrův 1:1-21
11. 2. 2018
Produktivita, efektivita - Jozef Ličko
Verš: Efezským 5:15-17; Titovi 3:4-8
19. 11. 2017
Samuel: Věrný život - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 3:1-10 a 12:1-5