Kázání

Kázající Jozef Ličko

19. 11. 2023
Zlomové momenty a nová naděje - Jozef Ličko
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 33:21; 34:1-15, 23 a 24
18. 9. 2022
Proč křesťanství? - Jozef Ličko
Verš: 1. Korintským 15:3-14
26. 6. 2022
Saul - Jozef Ličko
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: 1. Korintským 15:1-10; Skutky apoštolské 9:1-18
1. 5. 2022
Život s velkým Z - Jozef Ličko
Verš: Jan 10:1-11
28. 11. 2021
Život - Jozef Ličko
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Lukáš 1:35-55
25. 7. 2021
Láska - Jozef Ličko
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 4:7-12 a 3:16-18
5. 7. 2020
O nemilosrdném služebníku - Jozef Ličko
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 18:23-35
15. 12. 2019
Naděje jako dar - Jozef Ličko
Série Advent 2019
Verš: Efezským 1:17-20; 1. List Petrův 1:3-5; 2. Korintským 4:17-18; Římanům 8:16-18
7. 7. 2019
Nové stvoření - Jozef Ličko
Série Tajemství života
Verš: 2. Korintským 5:14-21
18. 11. 2018
Král Šalomoun - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 3:5-13
24. 6. 2018
1. List Petrův - úvod (živá naděje) - Jozef Ličko
Verš: 1. List Petrův 1:1-21
11. 2. 2018
Produktivita, efektivita - Jozef Ličko
Verš: Efezským 5:15-17; Titovi 3:4-8
19. 11. 2017
Samuel: Věrný život - Jozef Ličko
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 3:1-10 a 12:1-5