Kázání

Kázající Mark Oshman

26. 10. 2014
Hospodaření a finance - Mark Oshman
Verš: Lk 12:13-21
17. 8. 2014
Léto ve Filipech 7 - Mark Oshman
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 3:12-21
27. 4. 2014
Existuje Bůh? - Mark Oshman
Série FAQ