Kázání

Kázající Michael Carlson

29. 4. 2018
Duch svatý - dary Ducha - Michael Carlson
Série Duch svatý
Verš: 1. Korinským 12:7-22
3. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Michael Carlson
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 1:18-32