Kázání

Kázající Mojmír Macháček

30. 4. 2023
Hřích - Mojmír Macháček
Verš: Římanům 7:14-25
8. 1. 2023
Tři králové - Mojmír Macháček
Verš: Matouš 2:1-12
13. 6. 2021
Trpělivost a tichost - Mojmír Macháček
Série Překroč svůj stín
Verš: Efezským 4:1-7 a 22-26
17. 11. 2019
Odvaha - Mojmír Macháček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: Jeremjáš 1:14-19; Jan 20:19-22; 2. Timoteovi 1:6-10
17. 3. 2019
Bohatá štědrost Filipských - vzor pro nás - Mojmír Macháček
Verš: 2. Korintským 8:1-15; Filipským 4:10-23
22. 1. 2017
Vzkříšení a jeho nezměrný význam - Mojmír Macháček
Verš: 1. Korintským 15:12-28
19. 6. 2016
Křesťanství jako každodenní zkušenost - Mojmír Macháček
Verš: Jan 2:1-10, Matouš 6:25-34
17. 4. 2016
Setrvání ve víře - Mojmír Macháček
Verš: Jan 15:5-16, Židům 6:1-11