Kázání

Kázající Pavel Eleder

2. 10. 2022
O naději - Pavel Eleder
Verš: 1. Korintským 13:13
31. 7. 2022
Konflikty a hédonismus - Pavel Eleder
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:1-10
19. 6. 2022
Obchod s Bohem - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 8:4-25
29. 5. 2022
Moc bezmocných - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 1:1-11
20. 3. 2022
Poslední šance - Pavel Eleder
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 10:1-7 a 11:15-18
26. 12. 2021
Vděčnost za Boží dary - Pavel Eleder
Verš: 1. Tesalonickým 5:18