Kázání

Kázající Pavel Eleder

7. 4. 2024
Proč je důležité vzkříšení? - Pavel Eleder
Série Nemocná, ale stále Kristova
Verš: 1. Korintským 15:12-19 a 29-32
3. 3. 2024
Bez tohoto chleba zemřeme - Pavel Eleder
Série Ježíš a my lidé
Verš: Jan 6:25-35
28. 1. 2024
Rozjímání - Pavel Eleder
Série Jak číst Bibli?!
Verš: Žalm 119:47-48 a 97-99
7. 1. 2024
Na čem doopravdy záleží - Pavel Eleder
Verš: Lukáš 10:38-42
12. 11. 2023
Pýcha dávných Féničanů a naše pýcha - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 27:1-9 a 28:1-5 a 28:11-17
15. 10. 2023
Ponížení a sláva Ezechielovy služby - Pavel Eleder
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 1:1-6 a 22-28, 2:1-7
10. 9. 2023
Tichý čas - Pavel Eleder
28. 5. 2023
Církev jako chleba - Pavel Eleder
Verš: Skutky apoštolské 2:1-14 a 37-47
19. 3. 2023
Chytrá investice - Pavel Eleder
Série Ve stopách Kristových Lukášovým evangeliem
Verš: Lukáš 16:1-13 a 19-31
2. 10. 2022
O naději - Pavel Eleder
Série Rodina víry, naděje a lásky
Verš: 1. Korintským 13:13
31. 7. 2022
Konflikty a hédonismus - Pavel Eleder
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 4:1-10
19. 6. 2022
Obchod s Bohem - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 8:4-25
29. 5. 2022
Moc bezmocných - Pavel Eleder
Série Neuvěřitelné příběhy pro všední dny
Verš: Skutky apoštolské 1:1-11
20. 3. 2022
Poslední šance - Pavel Eleder
Série Konečně konec světa?! (podle biblické knihy Zjevení)
Verš: Zjevení Janovo 10:1-7 a 11:15-18
26. 12. 2021
Vděčnost za Boží dary - Pavel Eleder
Verš: 1. Tesalonickým 5:18