Kázání

Kázající Pavel Eleder

26. 12. 2021
Vděčnost za Boží dary - Pavel Eleder
Verš: 1. Tesalonickým 5:18