Kázání

Kázající Pavel Lukáš

4. 2. 2024
Radostné dávání - Pavel Lukáš
Verš: 1. Korintským 9: 1-7 a 8-15
10. 12. 2023
Radostná zvěst pro smutné - Pavel Lukáš
Série Adventní série: O příchodu Zachránce
Verš: Izajáš 61:1-4 a 8-11
1. 10. 2023
O štědrosti - Pavel Lukáš
Verš: 1. Paralipomenon 29:1-21
23. 4. 2023
O vzkříšení - Pavel Lukáš
Verš: 1. Korintským 15:1-8
4. 12. 2022
Předáváme evangelium další generaci? - Pavel Lukáš
Verš: 5. Mojžíšova 6:1-9
21. 8. 2022
Jsme trpěliví? - Pavel Lukáš
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 5:7-12
9. 5. 2021
O půstu - Pavel Lukáš
Verš: Matouš 6:16-18; Matouš 9:14-17
13. 9. 2020
Víra uzdravující nemoci - Pavel Lukáš
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 5:1-15
30. 9. 2018
Opilá víra - Pavel Lukáš
Série Falešná víra
Verš: Numeri 13:1-2, 17-21, 25-33
16. 6. 2013
Vnitřní síly - Pavel Lukáš
Série Tempo života
Verš: Izaiáš 40:od 27v.