Kázání

Kázající Pete Lupton

20. 10. 2019
Porno a Bible - Pete Lupton
Verš: Matouš 5:27-30