Kázání

Kázající Petr Asszonyi

4. 9. 2022
Proměnění na hoře - Petr Asszonyi
Verš: Lukáš 9:28-36; 2. Mojžíšova 33:18-23 a 34:6-8