Kázání

Kázající Petr Dvořáček

6. 8. 2023
Žalm 125: Bůh je u všeho - Petr Dvořáček
Série Volám k Bohu
Verš: Žalm 125
25. 6. 2023
Jeremiáš - povolání - Petr Dvořáček
Verš: Jeremiáš 1:1-12
28. 8. 2022
Vytrvalá víra - Petr Dvořáček
Série Víra, která ovlivňuje realitu
Verš: List Jakubův 5:13-20
17. 4. 2022
Nehledej živé mezi mrtvými - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 24:1-27
2. 1. 2022
Touha po Bohu - Petr Dvořáček
Verš: Žalm 42
19. 12. 2021
Světlo - Petr Dvořáček
Série Advent 2021 - Radost z Božího příchodu k nám
Verš: Jan 8:12-14; Efezským 5:8-11
7. 11. 2021
Pronásledovaná církev - Petr Dvořáček
Verš: 2. Korintským 6:1-10
5. 9. 2021
Milost - Petr Dvořáček
Verš: Ozeáš 11
29. 8. 2021
3. List Janův - Petr Dvořáček
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 3. List Janův
4. 7. 2021
Světlo nebo lež? - Petr Dvořáček
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 1:1 - 2:11
6. 6. 2021
Pokoj - Petr Dvořáček
Série Překroč svůj stín
Verš: Jeremjáš 29:11-14a
16. 5. 2021
I mince rozkvetou - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 25:14-29
11. 4. 2021
Hodnoty - Petr Dvořáček
Série Svět podle Boha
Verš: Matouš 13:44-46
14. 3. 2021
Boží práce! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Koloským 3:22-25
7. 3. 2021
Co se s tou prací stalo?! - Petr Dvořáček
Série Má moje práce smysl?
Verš: Genesis 2:4-15
7. 2. 2021
O štědrosti - Petr Dvořáček
Verš: Efezským 1:3; Matouš 6:24; Matouš 6:30
10. 1. 2021
Otcovství - Petr Dvořáček
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: Ž 8:5-7; Gn 2:15; Žd 12:5-6; Žd 12:11; Mt 6:4; Mt 6:8; Mt 11:27; Lk 5:16; Gn 8:21-22
13. 12. 2020
Otec věčnosti - Petr Dvořáček
Série Advent 2020
Verš: Izajáš 9:1-6
6. 12. 2020
Mocný Bůh - Petr Dvořáček
Série Advent 2020
Verš: Filipským 2:6-13; Izajáš 9:1-6
22. 11. 2020
Když opravdu milujeme (podle knihy Píseň písní) - Petr Dvořáček
Série Jak na to
Verš: Píseň písní 2:14-3:8 a 8:6-7
15. 11. 2020
Když nic nemá smysl (podle Šalamounovy knihy Kazatel) - Petr Dvořáček
Série Jak na to
Verš: Kazatel 1:1-11 a 12:8-14
4. 10. 2020
Věřit je moc k životu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Lukáš 18:36-43
20. 9. 2020
Víra mění realitu - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: 2. Královská 13:14-20; Marek 11:22-24
6. 9. 2020
Strach věřit - Petr Dvořáček
Série Odvaha věřit
Verš: Matouš 14:22-33
30. 8. 2020
O zlých vinařích - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 20:9-19
2. 8. 2020
Přemýšlej! - Petr Dvořáček
Série Podobenství o nás
Verš: Lukáš 16:1-9
7. 6. 2020
Ježíš byl i člověk - Petr Dvořáček
Série Ježíš dneška
Verš: Jan 11:32-44
1. 3. 2020
Nová motivace - Petr Dvořáček
Série Bohem proměněný život
Verš: Filipským 1:12-26
5. 1. 2020
Věřit Bohu jako dítě - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 50:4-7; Matouš 18:1-5
22. 12. 2019
Sám uprostřed davu - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Izajáš 49
8. 12. 2019
K čemu vánoce? - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: 5. Mojžíšova 32:46; 1. Královská 2:3; Kazatel 12:13-14; Skutky apoštolské 20:24 / Efezským 3:17; Galatským 5:22; 1. Mojžíšova 1:26; Matouš 6:33; Jan 20:21; Jan 13:35; Lukáš 10:27
1. 12. 2019
Všechno něco stojí - Petr Dvořáček
Série Advent 2019
Verš: Filipským 2:5-11
24. 11. 2019
Láska - Petr Dvořáček
Série Národ (30. výročí Sametové revoluce)
Verš: 1. Korintským 13:4-7
6. 10. 2019
Usiluj o nemožné (Ezdráš a Nehemjáš) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Ezdráš 7:6-10, 9:3-7, 10:1-4; Nehemjáš 6:1-14
22. 9. 2019
Buď realista (Elíša) - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 2. Královská 6:8-23
15. 9. 2019
Jak se stát vítězem? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 7:13-14; Jan 15:18-20; Matouš 7:28-29
8. 9. 2019
Jak se nevyčerpat? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Marek 4:13; 2. Mojžíšova 20:10; Lukáš 4:17-21
1. 9. 2019
Jak restartovat život? - Petr Dvořáček
Série Jak uspět?
Verš: Matouš 23:13-26
11. 8. 2019
"Dopis z nebe" do Sard - Petr Dvořáček
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 3:1-6
4. 8. 2019
"Dopis z nebe" do Thyatir - Petr Dvořáček
Série Dopis z nebe
Verš: Zjevení Janovo 2:18-29
26. 5. 2019
Neviditelní falešní bohové - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Jonáš 1:1-3; Jonáš 4
12. 5. 2019
Majetek a moc - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Deuteronomium 8:12-19; 1. Timoteovi 6:6-19
28. 4. 2019
Jak je poznat a zbavit se jich - Petr Dvořáček
Série Falešní bohové dneška
Verš: Jeremjáš 2:1-13
21. 4. 2019
Obživen Duchem - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: 1. List Petrův 3:18-4:6
31. 3. 2019
Proměna člověka a společnosti - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Skutky apoštolské 2:32-47
24. 3. 2019
Za co prodáváš svůj život? - Petr Dvořáček
Série Život je šance
Verš: Marek 10:35-45
10. 3. 2019
III. DOVNITŘ - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Římanům 12:9-17
3. 3. 2019
II. VEN do okolí - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: Matouš 6:31-33
24. 2. 2019
I. VZHŮRU k Bohu - Petr Dvořáček
Série Důvěra Bohu ve 3 směrech
Verš: 1. List Janův 4:7-21
3. 2. 2019
Život je změna - Petr Dvořáček
Série Rodina (2019)
Verš: Římanům 12:1-3; Galatským 1:3-4
6. 1. 2019
Verš pro sbor na rok 2019 (Ozeáš 14:5) - Petr Dvořáček
Verš: Ozeáš 14:2-10
30. 12. 2018
Vím i nevím - Petr Dvořáček
Verš: Kazatel 11:1-6
23. 12. 2018
Věřit uprostřed krizí - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 2:13-18; Abakuk 3:17-19
16. 12. 2018
Je blíž, než si myslíš - Petr Dvořáček
Verš: Římanům 10:1-11; Filipským 2:6-11
2. 12. 2018
Rozjasni se! - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 60:1-5
25. 11. 2018
Setkání s Bohem - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Královská 19:1-18
21. 10. 2018
Finance - ryze duchovní záležitost - Petr Dvořáček
Verš: 2. Korintským 9:6-15
14. 10. 2018
Dát se vést Duchem - Petr Dvořáček
Verš: Římanům 8:6
7. 10. 2018
Ve druhé osobě - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Jan 14:8-12
23. 9. 2018
Na pohodu - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Matouš 20:28; Galatským 5:13; 2. Korintským 6:10
16. 9. 2018
Pupek světa - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: Genesis 3:1-6; List Judův 1:12; Lukáš 9:23; Galatským 5:13-25; Lukáš 12:4-7; Filipským 2:3-8
2. 9. 2018
"Trendy" víra - Petr Dvořáček
Série Falešná víra
Verš: 2. Timoteovi 2:14-17, 3:1-5, 4:2-8
5. 8. 2018
Jen věřit je málo, můžeš víc! - Petr Dvořáček
Verš: 2. List Petrův 1
29. 7. 2018
Napojeni na Boha - Petr Dvořáček
Verš: 1. List Petrův 5
15. 7. 2018
Jednej dobře i bez odezvy - Petr Dvořáček
Verš: 1. List Petrův 3:8-22
3. 6. 2018
Čas - kairos a chronos - Petr Dvořáček
Série Čas
Verš: Kazatel 3:1-11
13. 5. 2018
Plody Ducha svatého - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Galatským 5:19-25
15. 4. 2018
Duch svatý - osoba a jeho role - Petr Dvořáček
Série Duch svatý
Verš: Jan 15:26 - 16:15
1. 4. 2018
Zklamání - nepřítel víry - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 24:13-35
25. 3. 2018
Tady a teď - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 10:25-37
4. 3. 2018
Pokušení - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 4:1-13
25. 2. 2018
3. člověk - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: Lukáš 1:39-55
18. 2. 2018
5 pilířů učednictví - Petr Dvořáček
Verš: Jan 15:7-10; Koloským 1:28; Marek 10:45; 1. Korintským 4:7
4. 2. 2018
Duchovní růst rodiny - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Deuteronomium 6:4-12; Žalm 78:1-8
21. 1. 2018
Gender - sociální konstrukt? - Petr Dvořáček
Série Rodina (2018)
Verš: Genesis 1:26-28; Efezským 5:21-25; Filipským 2:5-11; Lukáš 22:24-26
7. 1. 2018
Novoroční verš (Galatským 6:9) - Petr Dvořáček
Verš: Galatským 6:8-9; Římanům 11:11-12; Židům 6:11-12
24. 12. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 2:1-20
10. 12. 2017
Bůh staví cestu, a ty vyjdi - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 49:8-13; Zjevení Janovo 7:9-17
3. 12. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Izajáš 40:1-11
26. 11. 2017
Saul: Polovičatost se nevyplácí - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: 1. Samuelova 12:12-25 a 15:20-26
22. 10. 2017
Kvalita nebo kvantita? - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Římanům 14:4-10 a 15:1-3; Skutky apoštolské 2:41-47
8. 10. 2017
Otěhotnět a stát se rodičem - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Galatským 4:6-20
24. 9. 2017
Pokušení 2. a 3. řady - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: 1. List Petrův 2:6-10
17. 9. 2017
Množení jako princip života - Petr Dvořáček
Série Duchovní rodičovství
Verš: Skutky apoštolské 7:59-8:8
3. 9. 2017
O hostině - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 14:15-24
13. 8. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 2. Timoteovi 1:15-2:13
6. 8. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 2. Timoteovi 1:1-14
30. 7. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1 Tim 6:1-20
14. 5. 2017
Nová identita II. - Petr Dvořáček
Série Vyjímečný
Verš: 1 Petr 1:1-11
16. 4. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Exodus
Verš: Exodus 40:16-38
26. 3. 2017
Kázání - Petr Dvořáček
Série Exodus
Verš: Exodus 17
5. 2. 2017
Poctivost v manželství - Petr Dvořáček
Série Rodina (2017)
Verš: Ef 4:25, Ef 5:31-33, Př 4:20-27, Př 21:2
13. 11. 2016
Stát proti přesile - Petr Dvořáček
Série Největší příběhy
Verš: Soudců 6:7-16, 7:1-14
16. 10. 2016
Evangelium v praxi, v činech, ... - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 12:1-3; Matouš 25:31-46
25. 9. 2016
Evangelium v rodině a odpočinku - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Deuteronomium 6:4-6; Přísloví 29:18
18. 9. 2016
Evangelium v práci - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Genesis 11:1-9; Izaiáš 65:21-23; Jan 5:17
11. 9. 2016
Evangelium při jídle - Petr Dvořáček
Série Evangelium v rytmu života
Verš: Jan 2:1-11; Matouš 11:16-19
31. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Petr Dvořáček
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 5
17. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Petr Dvořáček
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 4
1. 5. 2016
Kdo nám podráží nohy? - Petr Dvořáček
Série Duchovní střet
Verš: Efezským 6:10-19, 1. Petr 5:8-11, 1. Korintským 15:21-28
14. 2. 2016
Bitevní pole - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Luk 6:27-33, Ef 4:22-32, Př 18:20-21
7. 2. 2016
Víc, než kus papíru - Petr Dvořáček
Série Manželství 21. století
Verš: Gen 1:26-28, Gen 2:18-25, Mal 2:10-16
17. 1. 2016
Kázání - Petr Dvořáček
8. 2. 2015
Sex - Petr Dvořáček
Série Život ve dvou
14. 12. 2014
Simeonova víra - Petr Dvořáček
Verš: L 2, 25-35
21. 9. 2014
Ježíš je Pán - Petr Dvořáček
Série Živoucí církev
Verš: Ex 20:1-6
14. 9. 2014
Peníze vyřeší všechno - Petr Dvořáček
Verš: Luk 16:10-15
31. 8. 2014
Léto ve Filipech 9 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:10-23
24. 8. 2014
Léto ve Filipech 8 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 4:1-9
3. 8. 2014
Léto ve Filipech 5 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
27. 7. 2014
Léto ve Filipech 4 - Petr Dvořáček
Série Léto ve Filipech
Verš: Fp 2:1-11
20. 4. 2014
40 dní s Biblí: Velikonoce - Petr Dvořáček
Série 40 dní s Biblí
Verš: J 20:1-10
16. 3. 2014
Identita - Petr Dvořáček
Série Osobní růst
2. 3. 2014
Sebehodnota - Petr Dvořáček
Série Osobní růst
Verš: Žalm 8
12. 1. 2014
Verš na rok 2014 - Petr Dvořáček
Verš: Mt 11:16-30
5. 1. 2014
Betánská vize - Petr Dvořáček
Série Vize Betanie
Verš: Lk 10:1-6
25. 12. 2013
Vděčnost - Petr Dvořáček
Série Advent 2013
13. 10. 2013
Jak být dobrým hospodářem? - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Přísloví, Matouš
29. 9. 2013
Peníze až na prvním místě - Petr Dvořáček
Série Peníze
Verš: Lukáš 18, 1.Timotheovi
18. 8. 2013
Děti a výchova - Petr Dvořáček
Série Léto v Efezu
Verš: Ef 5:21-33
14. 7. 2013
Milost - Petr Dvořáček
Série Léto v Efezu
Verš: Ef 2:1-10
30. 6. 2013
Podobenství o fíkovníku a vinaři - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: Lukáš 13:1-9
23. 6. 2013
Změna unvnitř - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1.Samuelova 17:45-50, Židům 12:11-12
9. 6. 2013
Vnitřní svět - Petr Dvořáček
Série Tempo života
Verš: 1. List Korintským 9:24-27, Matouš 11:28-30
12. 5. 2013
Modlitby Ježíše - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Lukáš 9:28-36, Lukáš 11:1-4
5. 5. 2013
Modlitba jako zbraň - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Ef 6:10-20, Ex 32:7-14
21. 4. 2013
Modlitba jako dar - Petr Dvořáček
Série OnOnline: Modlitba
Verš: Matouš 6:6-8, Jakub 1:6-8
7. 4. 2013
Hledání koncepce vlastního života - Petr Dvořáček
Série Betanie
Verš: Žalm 29:1-9
6. 1. 2013
Prorok Abakuk - Petr Dvořáček
Verš: Abakuk 1:12-2:3, 3:17-19
9. 12. 2012
Antikrist - Petr Dvořáček
Série Apokalypsa
Verš: 2.Tesalonickým 2:1-10, Zjevení 11:15
11. 11. 2012
Potřeby - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: Matouš 6:19-34
4. 11. 2012
Masáž - Petr Dvořáček
Série More and More
Verš: 1.Timoteova 6:6-19
14. 10. 2012
Podívej se druhému do očí - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Žalm 15, Galatským 5:18
7. 10. 2012
Podívej se do zrcadla - Petr Dvořáček
Série ONonLINE: Na tělo
Verš: Přísloví 4:20-27
23. 9. 2012
Diakonie pro každého - Petr Dvořáček
Verš: Jakub 2:15-17
26. 8. 2012
Co dělat, když to bolí? - Petr Dvořáček
Verš: Pláč 3:19-23
19. 8. 2012
Kde jsi Bože? - Petr Dvořáček
Verš: Jeremiáš 2
5. 8. 2012
První láska - Petr Dvořáček
Verš: Zjevení 2:1-7
1. 7. 2012
Díky tomu, že mě snese - Petr Dvořáček
Verš: 1. Mojžíšova 6:5-12, 8:15-22
10. 6. 2012
Láska a samota - Petr Dvořáček
Verš: Píseň písní 3:1-5
6. 5. 2012
Žena a její poslání - Petr Dvořáček
Série My dva spolu a šťastně
Verš: Přísloví 31:10-31
29. 4. 2012
Bible od liberalismu po fundamentalismus - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 2. Koloským 2:2-10
15. 4. 2012
Napomínání, kázeň - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Židům 12:5-13, Matouš 18:15-17
8. 4. 2012
Požehnání a prokletí - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: Římanům 8:33-39
1. 4. 2012
Jednota v různosti - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntskýn 12:12-26, Efezským 4:1-6
25. 3. 2012
Proroctví - Petr Dvořáček
Série Mantinely
Verš: 1. Koryntským 14:1-3, 20-25, 1. list Janův 4:1-6
5. 2. 2012
Duch svatý - Petr Dvořáček
Verš: Jan 15:26-16:15
8. 1. 2012
Kázání - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 2:1-12
1. 1. 2012
Novoroční kázání - Petr Dvořáček
Verš: Jan 16:12-24, Žalm 115
25. 12. 2011
Vánoční naslouchání Písmu - Petr Dvořáček
Verš: mnoho různých veršů
4. 12. 2011
Paradoxy vánoc II. - Petr Dvořáček
Verš: Lukáš 2:1-7, Matouš 2:1-12, 16-18
20. 11. 2011
Life style (služba jako životní styl) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 25:31-46, Marek 10:42-45
13. 11. 2011
Nevěra či víra? (věrnost Bohu) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Ozeáš 4:1-3, Izaiáš 1:25-26, Lukáš 16:10-12
6. 11. 2011
Růst, ale ne do země (duchovní růst) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 5:11, Koloským 1:9, 1.Mojžíšova 32:23
30. 10. 2011
V záři svatozáře (posvěcený charakter) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: 1. Jan 3:1-3, Leviticus 20:7-8, 1. Petr 1:13-16
23. 10. 2011
Zkusit se pokusit (pokušení) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 4:1-14
16. 10. 2011
Bůh loutkař? (boží vůle) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Efezským 5:8-20
9. 10. 2011
Cestou necestou (povolání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: List Římanům 8, 1. Mojžíšova 12:1-4, List Efezským 4:11-12
2. 10. 2011
(Od)Pusť to! (odpuštění) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Matouš 18:23-35
25. 9. 2011
O 180° (pokání) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Lukáš 13:1-5, Izaiáš 55:6-7
18. 9. 2011
Fides Christi (víra) - Petr Dvořáček
Série On onLINE
Verš: Židům 11,1-6 a Jakub 2,14-26
28. 8. 2011
Životní poklady, starosti a jistoty - Petr Dvořáček
Verš: Matouš 6:19-34
21. 8. 2011
Čím je nám kříž? - Petr Dvořáček
Verš: 1. Korintským 1:18
7. 8. 2011
Boží milost a slitovnost - Petr Dvořáček
Verš: Exodus 34:1-10