Kázání

Kázající Petr Kučera

24. 1. 2021
Singles - Petr Kučera
Série (Ne)stát se rodiči
Verš: 1. Mojžíšova 2:18-25; Matouš 19:3-12