Kázání

Kázající Petr Raus

10. 3. 2013
Vstaň a jdi - Petr Raus
Série 40 dní s Biblí
Verš: 1.Kr 19:1-16, Sk 8:26-40