Kázání

Kázající Vladimír Karásek

30. 6. 2019
Poslání - Vladimír Karásek
Série Tajemství života
Verš: Lukáš 1:11-17; Lukáš 1:62-65; Matouš 3:1-10
20. 5. 2018
Uzdravení a posila v Duchu svatém - Vladimír Karásek
Série Duch svatý
Verš: Skutky apoštolské 3:1-26
8. 4. 2018
Dávání jako akt uctívání Boha - Vladimír Karásek
Verš: 2. Korintským 8 a 9
10. 9. 2017
Víra, která riskuje - Vladimír Karásek
Série Duchovní rodičovství
Verš: Židům 11