Kázání

Kázající Vlado Karásek

15. 1. 2017
Bible a finance - Vlado Karásek
Verš: Matouš 6:21-24, Lukáš 16:11
30. 10. 2016
Ztracení na cestě - Vlado Karásek
Série Největší příběhy
Verš: Exodus 32:1-35
10. 7. 2016
Kázání z listu Římanům - Vlado Karásek
Série Léto v Římě
Verš: Římanům 3