Kázání

Kázající Zdeněk Frömel

22. 10. 2023
Proroctví o Jeruzalému - Zdeněk Frőmel
Série Ezechiel - prorok živého Boha
Verš: Ezechiel 4:1-17
29. 1. 2023
Ježíš k lidem - Zdeněk Frőmel
Série Ve stopách Kristových Lukášovým evangeliem
Verš: Lukáš 4:31 - 5:11
1. 8. 2021
Vítězství - Zdeněk Frőmel
Série Dopisy apoštola Jana tobě!
Verš: 1. List Janův 5:1-12
21. 6. 2020
Cesta k Bohu - Zdeněk Frőmel
Série Podobenství o nás
Verš: Matouš 13:3-23
2. 2. 2020
Základy manželství - Zdeněk Frőmel
Série Manželství & rodina
Verš: 1. Korintským 7:17-35
19. 5. 2019
Úspěch a sláva - Zdeněk Frőmel
Série Falešní bohové dneška
Verš: Filipským 3:1-14
20. 1. 2019
Nenápadná smrt - Zdeněk Frőmel
Série Rodina (2019)
Verš: 1. Mojžíšova 4:1-8; Efezským 5:21-33
28. 10. 2018
100 let republiky - Zdeněk Frömel
Verš: 2. List Petrův 3:1-13
25. 6. 2017
Kázání - Zdeněk Frömel
Série Zdravá víra (podle listů Timoteovi)
Verš: 1. Timoteovi 1
8. 1. 2017
Kázání - Zdeněk Frömel
20. 11. 2016
Diakonie - Zdeněk Frömel
Verš: Skutky 6:1-7; Marek 10:42-45
10. 4. 2016
Vítězství - Zdeněk Frömel
Verš: 1. Jan 2:1-17
9. 3. 2014
Zralost - Zdeněk Frömel
Série Osobní růst
Verš: Ef 4:7-24
19. 1. 2014
O přijímání - Zdeněk Frömel
Série Vize Betanie
Verš: Řím 14:1 - 15:11
3. 11. 2013
Přitažlivá (otevřená, srozumitelná) církev - Zdeněk Frömel
Série Quo vadis?
Verš: 1.Kor 9:16-27; 1.Petrova 3:8-18
24. 7. 2011
Apoštolé Jakub Alfeúv, Šimon Zélota a Tadeáš - Zdeněk Frömel
Verš: Žalm 139, Jan 14:12, Marek 3:14